Effax Глицеринов сапун

Грижа за кожени изделия - за нула време

17.90 лв.

(71.60 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 250 мл

В момента не е наличен За съжаление в момента нямаме информация кога този продукт ще бъде отново наличен. Кликнете върху бутона „Уведоми, когато е налично“ долу и ще ви информираме веднага при наличност.

Характеристики:

 • Почиства бързо, нежно и старателно
 • За упорити замърсявания
 • Прави кожата мека

Арт.-№: EMM-12602000, Съдържание: 250 мл, EAN: 4102460126026

Описание

Глицериновият сапун Efax почиства бързо, нежно и старателно всички видове гладка кожа. Упоритите замърсявания, както и следите от прах и пот се отстраняват без усилие.

Активните съставки проникват дълбоко в кожата и я правят еластична. Глицериновият сапун Effax се грижи за кожата и ѝ придава нов блясък.

Начин на употреба:
Просто разпенете сапуна с влажна, мека гъба или кърпа. Нанесете равномерно върху кожата и втрийте. Отстранете остатъците от сапуна с чиста, мека кърпа или гъба. За силно използвана и суха кожа препоръчваме последващо третиране с Effax Leather Balm или Effax Leather Oil.

Грижа за кожата: сапуни за кожа
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P264 - Измийте ръцете старателно след употреба.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H290 - Може да бъде корозивно за металите.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H312 - Вреден при контакт с кожата.
 • H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H332 - Вреден при вдишване.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Effax

Продуктови ревюта

рецензии на български за Effax Глицеринов сапун

5,0 от 5 звезди
5 звезди
1 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Глицеринов сапун" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder