Effol Спрей против мухи, 500 мл

Готова за употреба смес

40.00 лв.

(80.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 мл

Доставка до вторник, 25. юни, ако поръчате до понеделник до 00:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Щадящо кожата, дерматологично тествано решение
 • Действа със собствена миризма и комплекс от активни съставки
 • Надежден и дълготраен срещу насекоми

Арт.-№: EMM-11540000, Съдържание: 500 мл, EAN: 4102460115402

Описание

Щадящият кожата, дерматологично тестван разтвор има надежден и дълготраен ефект със собствена миризма и комплекс от активни съставки срещу насекоми и мухи в началото и края на сезона на мухите.

Effol Anti-Fly-Spray е готов за употреба, особено нежен към кожата и просто се напръсква върху козината.

Бележка за употреба:
Използвайте Effol спрей против мухи безопасно. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба.

Козметичен продукт: спрей
Състав
 • състав на икаридин активни вещества
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • EUH208 - Може да предизвика алергична реакция.

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Effol

Продуктови ревюта

рецензии на български за Effol Спрей против мухи

4 клиентски рецензии на други езици

4,0 от 5 звезди
5 звезди
2 (50%)
4 звезди
1 (25%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
1 (25%)
1 звезда
0 (0%)

4 оценки

Все още няма рецензии на български, но 4 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Спрей против мухи" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder