Effax Leather Grip Stick, 50 мл

За езда без подхлъзване

21.00 лв.

(420.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 50 мл

Доставка до понеделник, 24. юни, ако поръчате до понеделник до 00:00 часа.

Още 7 броя на склад

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Лесен за нанасяне навсякъде
 • Здраво захващане на кожата
 • Без ни най-малко залепване

Арт.-№: EMM-12610000, Съдържание: 50 мл, EAN: 4102460126101

Описание

Effax Leather Grip Stick е лесен за поставяне навсякъде и дава на кожата здрав захват по всяко време и без най-малкото залепване.

Активната съставка може лесно да се нанесе, без да се повреди кожата или облеклото за езда. Осигурява сигурно прилягане както на начинаещия, така и на професионалиста в ездата.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Effax - Leather Grip Stick

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H290 - Може да бъде корозивно за металите.
 • H301 - Токсичен при поглъщане.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H311 - Токсичен при контакт с кожата.
 • H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H330 - Смъртоносен при вдишване.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Effax

Продуктови ревюта

рецензии на български за Effax Leather Grip Stick

2 клиентски рецензии на други езици

4,5 от 5 звезди
5 звезди
1 (50%)
4 звезди
1 (50%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

2 оценки

Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Leather Grip Stick" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder