KK Ultra Трензели от Sprenger

Съвременни трензели, разработени според научните познания

Трензелите KK Ultra са истински универсални за всички дисциплини и нива на обучение. Специалният наклон от 45° на скъсената, търкаляща се и овална средна част има целенасочено въздействие върху централната част на езика на коня и стимулира чувствителното усещане за допир. Свързващите пръстени към средната част се търкалят меко по езика. За много по-забележимо въздействие в сравнение с конвенционалните пречупени трензели.

KK Ultra: 4 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.