leovet Power Phaser

Абсолютната защита

45.60 лв.

(82.91 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: Спрей, 550 мл

Доставка до четвъртък, 13. октомври, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

Още 9 броя на склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • 7 часа време за дайствие
 • Защита срещу насекоми и конски мухи
 • Лек ефект на изпотяване

Арт.-№: LV-161505, Съдържание: 550 мл, EAN: 4033081160567

Описание

Power Phaser гарантира абсолютен репелентен ефект срещу всички насекоми и конски мухи за най-малко 7 часа. Репелентният ефект и дълготрайното действие се постигат чрез перфектно съчетани съставки. Ефектът на изпотяване е значително намален.

Козметичен продукт: спрей, за презареждане

leovet

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.

Видео за продукта:

 • Съвети за защита от насекоми (на немски)

Въпроси и отговори относно leovet Power Phaser

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за leovet Power Phaser

2 клиентски рецензии на други езици

4,8 от 5 звезди
5 звезди
4 (80%)
4 звезди
1 (20%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

5 оценки

Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.


Сходни продукти: