Bense & Eicke TIGER - Боя за кожа, черно

Изпитаният оригинал

40.00 лв.

(80.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 мл

Доставка до вторник, 04. април, ако поръчате днес до 09:15 часа.

Още 9 броя на склад

Безплатна доставка до България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • Идеална за пребоядисване
 • За изравняване на изтъркани ръбове
 • Подсилва черната кожа

Арт.-№: BE-2601, Съдържание: 500 мл, EAN: 4037714026015

Описание

TIGER Боя за кожа е подходяща за освежаване на черна кожа, както и за трайно възстановяване на цвета на естествена кожа. Кожени части (напр. капаци на седла или вътрешната страна на ботуши) могат да бъдат освежени в този цвят. Освен това изтърканите ръбове, които често се появяват по време на поправки, могат да почернеят.

Начин на употреба:
Нанесете тънко с фина четка или мека кърпа върху предварително почистената и суха кожа и оставете да попие. Ако е необходимо, процесът може да се повтори, за да се постигне по-интензивен нюанс.
Последващото смазване с B&E Leather Grease или B&E Leather Oil ще даде по-добър ефект.

Забележки:
При цялостно пребоядисване на естествена кожа препоръчваме предварително да се направи тест на цвета върху незабележима област.

Грижа за кожата: смазка за кожа
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат унищожени по надлежния ред.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Въпроси и отговори относно Bense & Eicke TIGER - Боя за кожа, черно

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Bense & Eicke TIGER - Боя за кожа, черно

2 клиентски рецензии на други езици

5,0 от 5 звезди
5 звезди
2 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

2 оценки

Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

  Клиентите, които си купиха "TIGER - Боя за кожа, черно" , също така купуват: